phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Informācija ceļotājiem>

Svarīgi zināt

Viesnīcas kategorija


Viesnīcas oficiālā kategorija ir norādīta katalogā sniegtajos aprakstos un interneta vietnē www.itaka.lv, atbilstoši spēkā esošajai oficiālajai kvalifikācijas sistēmai (atzīmēta kā viesnīcas oficiālā kategorija). Lūdzam, ņemiet vērā, ka katra valsts piešķir viesnīcām noteiktas kategorijas (zvaigznītes, atslēgas, kategoriju burti) saskaņā ar valsts kompetento iestāžu noteiktajiem kritērijiem. Ja viesnīcai valstī nav oficiālas kategorijas, tūrisma līgumā aprakstos, katalogā un mājaslapā www.itaka.lv ir norādīts, ka viesnīcai nav oficiālas kategorijas. Informējam, ka gan katalogā, gan mājaslapā www.itaka.lv, kā arī ceļojuma dokumentos Tūrisma operators ITAKA papildus sniedz savu subjektīvo viedokli/vērtējumu par viesnīcas kategoriju (atzīmēta kā viesnīcas kategorija saskaņā ar Tūrisma operatora subjektīvo vērtējumu), ņemot vērā viesnīcas stāvokli, teritorijas lielumu, sniegto pakalpojumu skaitu, apkalpošanu, tūristu atsauksmes un citu informāciju. Spožāka zvaigzne nozīmē, ka viesnīcas kategorija pēc Tūrisma operatora subjektīvā vērtējuma atšķiras no viesnīcas oficiālās kategorijas. Par to informējam papildus un iekļaujam viesnīcas aprakstā katalogā.

Vēršam uzmanību, ka katalogā un mājaslapā www.itaka.lv var tikt atzīmētas viesnīcas, kuru aprakstā ir pievienots papildinājums “Ekonomiskās klases” / “Ekonomiskās klases viesnīca”. Informējam, ka šāda veida viesnīcās var būt nolietotas telpas, telpas ar sliktāku kvalitāti, pieticīgākas mēbeles un/vai aprīkojums, zemāks sniegto pakalpojumu līmenis, mazāks un šaurāks pakalpojumu klāsts.

Turklāt jāatzīmē, ka katalogā un mājaslapā www.itaka.lv viesnīcu aprakstos iekļautajām viesnīcas numura fotogrāfijām ir tikai parauga raksturs. Tas nozīmē, ka ne katrs šīs viesnīcas numurs izskatās tieši tāds pats kā fotogrāfijās (var atšķirties viesnīcas numura veids, mēbeles, krāsas, telpas faktiskais stāvoklis utt.).

Nakts viesnīcā


Diena viesnīcā, tajā sniegtie pakalpojumi, kā arī ēdināšana visās viesnīcās un apartamentos sākas plkst.15.00 ierašanās dienā un beidzas plkst.10.00 izbraukšanas dienā. Viesnīcas numurs ir jāatbrīvo līdz plkst. 10.00 izbraukšanas dienā neatkarīgi no ierašanās vai izbraukšanas laika. Visbiežāk tūristi var atstāt savu bagāžu viesnīcas bagāžas glabātuvē, reģistratūrā. Nakts lidojumu gadījumā tūristi tiek izmitināti pēc viņu ierašanās viesnīcā, un viesnīcas diena tiek skaitīta no plkst.15.00 viņu izbraukšanas dienā no Latvijas Republikas, kas norādīta ceļošanas dokumenta sadaļā “DATUMS”.  Pēdējā viesnīcas diena beidzas plkst. 10:00. atgriešanās dienā Latvijas Republikā, kas norādīta ceļošanas dokumenta sadaļā "DATUMS", neatkarīgi no tā, ka atgriešanās lidojums var būt naktī. Pakalpojumu “viss iekļauts” tūristi var sākt lietot pēc reģistrēšanās viesnīcā, ja jau ir sākusies pirmā viesnīcas diena. Ēdināšanas un citu pakalpojumu sniegšana beidzas ar izrakstīšanās no viesnīcas brīdi, bet ne vēlāk kā plkst. 10.00, kad beidzas pēdējā viesnīcas diena.

Tūrisma operatora pārstāvis


Ceļojot ar autobusu, ekskursiju braucienos vai kūrorta braucienos, kopā ar tūristiem dodas arī kompetents ITAKA Operatora pārstāvis no Latvijas. Lūdzam, ņemt vērā, ka ne vienmēr Tūrisma operatora pārstāvis dzīvo vienā viesnīcā ar tūristiem. Ierodoties valstī, Tūrisma operatora pārstāvis informē tūristus par informatīvo sanāksmi (tās vietu un laiku), kuras laikā tiek sniegta informācija par valsti vai cita aktuāla informācija. Iesakām apmeklēt informatīvo sanāksmi arī tad, ja valstī viesojaties ne pirmo reizi. Organizatora pārstāvji var runāt: latviešu, angļu vai krievu valodā. Precīzāka informācija par valodu ir norādīta Organizētā tūrisma ceļojuma līgumā.

Vietējās ekskursijas


Tūristiem ir iespēja piedalīties vietējās ekskursijās, par kurām viņi maksā uz vietas, ierodoties valstī. Tūrisma operatora pārstāvji sniedz informāciju par valstī rīkotajām ekskursijām un uzņēmumiem, kas šīs ekskursijas organizē. Ekskursijas uz interesantiem tūrisma objektiem, kas bieži vien ir tuvu Jūsu dzīvesvietai, ir populāra tūristu vidū. Taču vēršam uzmanību, ka tūristiem, kas piedalās vietējās ekskursijās, ekskursiju laikā nokavētā ēdināšana un nakšņošana netiek kompensēta. Vietējās ekskursijas neorganizē Tūrisma operators ITAKA, bet gan vietējās tūrisma aģentūras saskaņā ar to izvirzītajiem nosacījumiem. Līdz ar to ITAKA Tūrisma operators nav atbildīgs par ekskursiju norisi. Ja nesanāk minimālais tūristu skaits, ekskursija var nenotikt.

Ceļošanas dokumenti, vīzas


Dodoties ceļojumā, tūristam līdzi jābūt nepieciešamajiem ceļošanas dokumentiem: derīgam personu apliecinošam dokumentam, braukšanas biļetēm, vīzai, apdrošināšanas polisei un/vai citiem dokumentiem, kas nepieciešami attiecīgā ceļojuma laikā.

Katram tūristam, kas ceļo ārpus Eiropas Savienības, ir jābūt derīgai pasei. Tai jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus no ceļojuma beigu datuma. Šī prasība attiecas arī uz bērniem līdz 2 gadu vecumam. Tūrisma operators ITAKA nav atbildīgs par tūristiem, kuriem netiks atļauts ieceļot valstī no organizatora neatkarīgu apstākļu dēļ. Citu valstu pilsoņiem ir jārūpējas par savām vīzām, ja viņi ceļo uz valsti, kurā tāda ir nepieciešama. Latvijas Republikas pilsoņiem, kas ceļo uz valstīm, kur nepieciešamas vīzas, Tūrisma operatoram ITAKA ir pienākums sniegt informāciju par vīzu iegūšanas iespējām un potenciālajām izmaksām, bet tūristam ir pienākums nodrošināt, lai nepieciešamās vīzas būtu tā rīcībā. Lai dotos uz Eiropas Savienības valstīm, nepieciešama pase vai personas identifikācijas karte. To valstu saraksts, kuras atzīst personas identifikācijas kartes par piemērotām ceļošanai, ir pieejams interneta vietnē https://www.mfa.gov.lv/lv/celosanai-nepieciesamie-dokumenti?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F . Iepriekš minētās prasības attiecībā uz nepieciešamo personas dokumentu attiecas arī uz bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Vīzu izsniegšanas kārtība un nosacījumi katrā valstī ir atšķirīgi.

Sīkāka informācija par vīzām pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Lidojuma laiks


Ja tūrists izbrauc ne mazāk kā 24 stundas pirms plānotā ceļojuma sākuma, tad ieteicams sazināties ar ITAKA tūrisma operatoru (tieši vai ar tūrisma aģenta, kurš veicis rezervāciju, starpniecību), lai saņemtu izlidošanas datuma un laika apstiprinājumu. Atpakaļceļa gadījumā ne mazāk kā 24 stundas pirms plānotās izbraukšanas, ieteicams sazināties ar tūrisma operatora pārstāvi vai pārbaudīt uz viesnīcas reģistratūrā izvietoto informāciju par atgriešanās datumu un laiku, ieskaitot iespējamās laika izmaiņas lidojumam atpakaļ. Tūristiem jāierodas lidostā laikus, atbilstoši procedūrai un aviokompānijas, tūrisma operatora vai tūrisma aģenta rakstiski vai elektroniskā veidā norādītajā laikā. Parasti tūristiem jāierodas lidostā vismaz divas stundas pirms lidojuma, lai varētu laikus reģistrēties, veikt robežkontroli un muitas kontroli. Atkarībā no aviokompānijas reģistrācija var tikt pabeigta dažādos laikos. Ja laiks nav norādīts, tūristam jāreģistrējas ne vēlāk kā 60 minūtes pirms pieteiktā izlidošanas laika (šī prasība attiecas arī uz biļešu iegādi elektroniski). Lidojumu nevar atlikt aizturēto tūristu dēļ. Aviokompānijai ir tiesības atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuri nokavējuši lidojumu vai laikus nepienāk pie izlidošanas vārtiem.

Izbraukšanas laiks


Dodoties ceļojumā, tūristam ieteicams sazināties ar ITAKA tūrisma operatoru (tieši vai ar tirdzniecības aģenta starpniecību, caur kuru ceļojums tika rezervēts) vismaz 24 stundas pirms plānotā izbraukšanas datuma, lai apstiprinātu ceļojuma laiku. Tūristam, atgriežoties no ceļojuma, pirms izbraukšanas ieteicams sazināties ar Tūrisma operatora pārstāvi galamērķī vai pārbaudīt informāciju uz viesnīcas reģistratūrā par atgriešanās datumu un laiku, jo tajā ir iespējamas izmaiņas.

Tūristam lidostā ir jāierodas savlaicīgi. Parasti lidostā ir jābūt vismaz divas stundas pirms izlidošanas, lai varētu laicīgi reģistrēties, kā arī iziet robežkontroli un muitas kontroli. Atkarībā no aviokompānijas reģistrēšanās lidojumam var beigties dažādos laikos. Ja laiks nav norādīts, ceļotājam jāreģistrējas lidojumam ne vēlāk kā 60 minūtes pirms paziņotā izlidošanas laika (prasība ir spēkā arī tad, ja biļete iegādāta elektroniski). Aviokompānijai ir tiesības atteikt pasažieru iekāpšanu lidmašīnā, ja tie ir nokavējuši reģistrāciju lidojumam vai ieradušies vēlu pie iekāpšanas vārtiem.

Bagāža


Lidojumu gadījumā Klients var ņemt līdzi rokas bagāžu no 5 kg līdz 10 kg, atkarībā no aviokompānijas, kā arī 1 reģistrēto bagāžu no 15 kg līdz 23 kg (atkarībā no aviokompānijas un apkalpošanas klases). Kruīzu gadījumā uz kuģa Klients var ņemt līdzi reģistrēto bagāžu (ar izmēriem ne vairāk kā 75 x 58 x 23 cm) un rokas bagāžu (ar izmēriem ne vairāk kā 55 x 20 x 40 cm). Par visu virsnormatīvo bagāžu iekasē papildu maksu atbilstoši aviokompānijā spēkā esošajiem tarifiem, cenrādis ir pieejams tūrisma aģentam. Tas attiecas, piemēram, uz sērfinga, vindsērfinga, kaitsērfinga, velosipēda, golfa un niršanas aprīkojuma ierīcēm - baloniem jābūt tukšiem. Pārvadājot šādu aprīkojumu lidosta - viesnīca - lidosta transfēra laikā, var tikt ietverta papildu maksa, jo tam bieži nepieciešams izmantot speciālos transportlīdzekļus. Papildu aprīkojuma pārvadāšanu saskaņo ar tūrisma operatoru, nosūtot e-pasta paziņojumu ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms izlidošanas uz adresi: support@itaka.lv, norādot rezervēšanas numuru, Klienta vārdu un uzvārdu, kā arī papildu aprīkojuma svaru. Pēc tam Klients tiks informēts par iespējamo iekārtu pārvadāšanas cenu transfērā uz galamērķi.

Sūdzības par bagāžas bojājumiem vai nozaudēšanu


Sūdzības par bagāžas bojājumiem vai tās nozaudēšanu lidojuma laikā jāiesniedz rakstiski. Lai to izdarītu, aviokompānijas pārstāvniecībā tiek aizpildīta veidlapa (7 darbdienu laikā no bojāto priekšmetu saņemšanas dienas vai no dienas, kad bagāžu vajadzēja saņemt). Veidlapu parasti var atrast lidostā. Sūdzības par nesavlaicīgu bagāžas piegādi iesniedzamas rakstiski aviokompānijas pārstāvniecībā 21 darba dienas laikā no bagāžas nodošanas pasažierim.

Epidemioloģiskā situācija un infekcijas slimību profilakse


Ja plānojat ceļot uz valstīm, kur klimats atšķiras no Latvijas, vai uz valstīm ar zemu sanitāro apstākļu līmeni, iepriekš jāparūpējas par infekcijas slimību profilaksi. Vakcinācija ir viens no piemērotākajiem  profilakses līdzekļiem. Tūrista veselības potenciālā riska novērtējuma ietvaros tiek noteikts ceļojuma maršruts, tā ilgums, sezona, ceļojuma mērķis, dzīves apstākļi, kā arī ēdiena un ūdens kvalitāte, ceļojuma raksturs un ceļotāja veselība ir svarīga. Izvērtējot katra tūrista individuālo risku, ārsts nosaka, kādas vakcinācijas vai kādi profilakses pasākumi ir nepieciešami, kā arī iesaka aizsardzības pasākumus, lai izvairītos no saslimšanām. Tūristiem ieteicams sazināties ar veselības iestādi 4-6 nedēļas pirms ceļojuma, jo imunitātes izveidošanās prasa zināmu laiku. Taču, ja līdz ceļojumam atlikušas mazāk nekā 4-6 nedēļas, tomēr ieteicams sazināties ar savu ārstu, jo dažas vakcinācijas var veikt dažas dienas pirms ceļojuma. Nav vispārējas vakcinācijas shēmas visiem tūristiem, tāpēc tā tiek sastādīta katram ceļotājam individuāli.

Ja plānojat ceļojumu uz Karību jūras reģionu, Centrālo un Dienvidameriku, Tuvajiem Austrumiem vai Centrālāfriku un Āziju, mēs iesakām apmeklēt Pasaules Veselības organizācijas tīmekļa vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju par iespējamiem veselības apdraudējumiem un ar to saistīto profilaksi ( PVO), Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) tīmekļa vietnē https://ecdc.europa.eu, kā arī Latvijas Slimību profilakses un kontroles centru tīmekļa vietni: www.spkc.gov.lv

Veselības apdrošināšana un citas apdrošināšanas


Pirms došanās ceļojumā ieteicams iegādāties ceļojuma medicīnisko apdrošināšanu, kas segs ārzemēs sniegto nepieciešamo medicīnisko aprūpi, kā arī repatriācijas izmaksas. Lūdzam pirms ceļojuma uzsākšanas rūpīgi iepazīties ar apdrošināšanas noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot kontaktinformācijai apdrošinātā notikuma gadījumā, kā arī apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtībai (iesniedzamie dokumenti). Apdrošināšanas notikuma gadījumā lūdzam nekavējoties zvanīt uz apdrošināšanas polisē norādīto tālruni, kā arī informēt par to Tūrisma operatora pārstāvi. Vēršam uzmanību, ka, atkarībā no ārstniecības izdevumu apdrošināšanas nosacījumiem, apdrošināšanas iemaksu var izmaksāt tikai pēc atgriešanās no ceļojuma un apdrošināšanas kompānijai iesniedzot oficiālus medicīniskos dokumentus, maksājumu čekus, tāpēc ieteicams šos dokumentus ne tikai glabāt, bet arī ceļojuma laikā ņemiet līdzi papildu skaidru naudu ārkārtas situācijām.

Dzīvnieku un/vai augu ievešanas aizliegumi Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā

Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības valstīs aizliegts ievest šādus dzīvniekus, augus un/vai no tiem izgatavotus produktus: ziloņkauls un dažādi no tā izgatavoti izstrādājumi, spalvas un dzīvnieku kaulu daļas; tradicionālās austrumu (ķīniešu, indiešu, taizemiešu u.c.) zāles, kuras ir izgatavotas no savvaļas dzīvniekiem un/vai apdraudēto sugu augiem; suvenīri un citi produkti, kas izgatavoti no jūras bruņurupučiem, piemēram, galantērijas preces vai konservi; lielo savvaļas kaķu (tīģeru, lauvu, leopardu, Eiropas lūšu un citu), brūno lāču ādas vai citi izstrādājumi, kas izgatavoti no tiem vai no citām īstu dzīvnieku ķermeņa daļām.

Transfērs: lidosta – viesnīca – lidosta


Tūristiem, kuri ceļojuma laikā ir iegādājušies pakalpojumu, kas saistīts ar transfēriem maršrutā lidosta-viesnīca un/vai viesnīca-lidosta, šī pakalpojuma sniegšanu organizē ITAKA Tūrisma operators. Jāņem vērā, ka transfēra izmantošana var būt individuāla (ar autobusu, mikroautobusu vai vieglo automašīnu) vai grupu (ar autobusu vai citu transportlīdzekli). Informācija par iegādātā transfēra veidu ir norādīta tūrisma līgumā. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja tiek iegādāts grupas transfēra pakalpojums, transfērs tiek veikts saskaņā ar noteikto maršrutu tūristu nogādāšanai viesnīcās (atgriešanās gadījumā, nogādāšana lidostā), tāpēc transfēra laiks ir ilgāks, salīdzinot ar individuālo transfēru, kad transfērs tiek veikts tieši uz viesnīcu (atgriešanās gadījumā - tieši uz lidostu).

Pirms lidojuma, ne vēlāk kā pirms 24 stundām, obligāti jāpārbauda izlidošanas laiks no viesnīcas uz lidostu (šo informāciju var uzzināt viesnīcas reģistratūrā vai sazinoties ar Tūrisma operatora pārstāvi).

Sezonalitāte


Jāpiebilst, ka viesnīcā sniegto pakalpojumu klāsts ir atkarīgs no sezonas. Sezonas sākums/beigas valstī ir: sezonas sākums Albānijā – maijs/aprīlis, beigas – septembris; sezonas sākums Bulgārijā ir maijs, beigas ir septembris; sezonas sākums Ēģiptē - oktobris / novembris, beigas - marts / maijs; sezonas sākums Grieķijā - maijs / jūnijs, beigas - septembris; sezonas sākums Kanāriju salās ir oktobris, beigas aprīlis; sezonas sākums Turcijā ir marts / maijs, beigas ir oktobris / novembris; sezonas sākums Itālijā ir maijs / jūnijs, beigas ir septembris / oktobris. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka viesnīcas vadība (pēc saviem ieskatiem) var veikt izmaiņas sezonas sākuma/beigu posma noteikšanai. Laikapstākļu un viesnīcā nakšņojošo viesu skaita dēļ sezonas sākumā un beigās daži viesnīcas aprakstā norādītie pakalpojumi var būt samazināti (piemēram, daži ielu restorāni un/vai bāri, āra baseini var nedarboties, var notikt darbi, kas saistīti ar viesnīcas un pludmales zonas labiekārtošanu, izklaides pasākumi u.c., kuru apjomu nosaka viesnīcas administrācija (pēc saviem ieskatiem), var būt pieejami mazākā apmērā vai nebūt pieejami vispār.

Gaisa kondicionieris


Viesnīcā ir pieejams gaisa kondicionieris, ja tas ir norādīts viesnīcas numura aprakstā. Gaisa kondicionieri var būt divu veidu: centrālie un individuālie. Visbiežāk kondicionieri darbojas centralizēti un to darbības laiks tiek noteikts pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem: kondicionieris strādā noteiktās stundās, saskaņā ar noteikto grafiku vai ieslēdzas vairākas reizes dienā. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka ar šāda veida gaisa kondicionēšana var būt nepietiekama tūristiem, kuri grūti panes karstumu. Katrs atpūtnieks var regulēt individuālo gaisa kondicionieri (pēc saviem ieskatiem), kas atrodas telpā. Kad viesi atstāj istabu, visbiežāk gaisa kondicionieris izslēdzas automātiski. Ģimenes numuros gaisa kondicionieris iespējams būs tikai vienā no numuriem. Viesnīcas administrācija pēc saviem ieskatiem nosaka gaisa kondicionēšanas sezonas sākumu un beigas.

Ceļojumu drošības pasākumi


Visiem tūristiem atvaļinājuma laikā ieteicams ievērot drošības pasākumus, lai viņu īpašums būtu pasargāts no zādzībām. Ceļojot, Jums jābūt modram un uzmanīgam. Papildus iesakām apdrošināt savu ceļojumu, kā arī iegādāties bagāžas apdrošināšanu. Viens no ieteicamajiem drošības pasākumiem ir personas dokumentu, naudas un vērtslietu glabāšana seifā, kas atrodas viesnīcas numurā vai viesnīcas reģistratūrā. Seifs var būt bezmaksas vai par tā lietošanu var tikt piemērota papildu samaksa. Gadījumā, ja viesnīcā nav seifa, personas dokumentus, naudu un vērtslietas ieteicams neatstāt viesnīcas numurā un paturēt pie sevis. Tūristiem, kas apmeklē ekskursijas, ieteicams neatstāt savas mantas autobusos, jo parasti ne pārvadātājs, ne ceļojuma organizators nav atbildīgs par autobusā bez uzraudzības atstātām lietām. Vietās, kur uzkrājas īpaši lielas cilvēku masas, nevajadzētu atstāt vērtīgas mantas bez uzraudzības, turēt līdzi dokumentus un naudu, rūpīgi tos uzraudzīt. Turklāt, izejot no viesnīcas numuriņa, ieteicams neatstāt vaļā logus/balkona durvis, kā arī vēlreiz pārbaudīt, vai esat aizvēruši durvis. Naktīs, ja viesnīcas numurs atrodas pirmajā stāvā, logus ieteicams turēt aizvērtus. Zādzības gadījumā nekavējoties jāinformē Tūrisma operatora pārstāvis, apdrošināšanas kompānija (ja ir iegādāta atbilstošā apdrošināšanas polise) un jāvēršas policijā.

Peldbaseini viesnīcas teritorijā


Viesnīcā var būt divu veidu peldbaseini: āra un/vai iekštelpu (ieteicams apskatīties Jūsu izvēlētās viesnīcas aprakstā www.itaka.lv vai katalogā). Ņemot vērā viesnīcas administrācijas norādīto kārtību, jāievēro drošības prasības peldēties tikai diennakts gaišajā laikā vai noteiktos laikos, viesnīcas administrācija nosaka baseinu apsildīšanas laiku (ja tas ir paredzēts) un kārtību (atkarībā no sezonalitātes). Pie baseina ir sniegta svarīga informācija un peldēšanas noteikumi, lūdzam viesus tos ievērot.

Attālums līdz jūrai


Viesnīcas aprakstos, kas atrodami katalogā vai interneta vietnē www.itaka.lv, attālums no viesnīcas līdz pludmalei ir norādīts metros vai kilometros. Tomēr jāpievērš uzmanība tam, ka attālums tiek aprēķināts no tuvākā viesnīcas teritoriālā punkta līdz jūrai, tāpēc var gadīties, ja ir liela viesnīcas teritorija, attālums no viesnīcas ēkām, kas atrodas tālāk, līdz pludmale būs lielāks. Turklāt jāņem vērā, ka, attīstoties infrastruktūrai un apbūvei kūrortos, attālumi līdz jūrai, pilsētas centram, lidostai vai citiem objektiem var mainīties.

Skats pa viesnīcas istabas logu


“Sea view” ir viesnīcas numurs ar skatu uz jūru. Lūdzam ņemt vērā, ka skats var būt tiešs vai sānu (daļējs), kad viesnīca atrodas sāniski pret jūru, un jūra ir redzama tikai no balkona vai uz sāniem no loga. Numurs ar skatu uz jūru parasti ir pieejams par papildu samaksu.

“Side Sea View” ir viesnīcas numurs ar skatu uz jūru. Visbiežāk šāda veida telpās nav tieša skata uz jūru, to var bloķēt ēkas vai veģetācija. 

Viesnīca var atrasties sāniski pret jūru, un jūra var būt redzama tikai no balkona vai uz sāniem no loga.

“Pludmales priekšpuse” - numurs pirmajā viesnīcu ēkā piekrastē, bet ne vienmēr ar tiešu skatu uz jūru.

“Skats uz dārzu” ir viesnīcas numurs ar skatu uz dārzu vai viesnīcas teritoriju ar veģetāciju. Lūdzam ņemt vērā, ka numura logs var būt vērsts uz ielu.

“Mountain view” ir viesnīcas numurs ar skatu uz kalniem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pa logiem ir redzamas tikai kalnu kontūras, tiešs skats uz kalniem var nebūt. Istaba var maksāt lētāk nekā istaba ar skatu uz jūru, un visbiežāk istaba ar skatu uz dārzu, un visbiežāk istaba ar skatu uz dārzu. 

“Skats uz baseinu” ir viesnīcas numurs ar skatu uz baseinu.

“Skats uz ielu” ir viesnīcas numurs ar skatu uz ielu vai pagalmu.

Svarīgi! Rīcībnespējīgām personām vai personām ar fiziskiem traucējumiem līguma noslēgšanas brīdī ir ieteicams vērsties tūrisma aģentūrā vai tieši pie Tūrisma operatora, noskaidrojot, vai konkrētajā viesnīcā būs iespējams nodrošināt atbilstošus apstākļus atpūtai un vai tā tiks nodrošināta un pielāgota rīcībnespējīgo personu vajadzībām. Papildus lūdzam noskaidrot viesnīcai piegulošās infrastruktūras iespējas rīcībnespējīgām personām vai personām ar fiziskiem traucējumiem.

Viesnīcas numuru veidi


Viesnīcu numuri ir dažādi, to galvenie parametri ir aprakstīti, izmantojot īpašus saīsinājumus:

Double (DBL) - divvietīga istaba ar vienu divguļamo gultu vai divām atsevišķām vienvietīgām gultām.

Vienvietīgs numurs (SGL) - vienvietīgs numurs. Visbiežāk šī ir parasta divvietīga istaba ar divām atsevišķām gultām vai vienu lielu gultu, kurā tiek izmitināts tikai viens cilvēks. Vienmēr maksā vairāk nekā viena vieta DBL numurā.

Telpu kategorijas


"Standarta numurs" – vienkāršākais numurs. Tajā obligāti būs gultas un vannas istaba, interjers un tehniskie parametri ir atkarīgi no viesnīcas līmeņa.

"Ģimenes numurs" - parasti lielāks nekā Standarta numurs, var būt arī divas blakus istabas (bērnu istabā gulta var būt divstāvu). Pirms rezervācijas jānoskaidro, kā telpas ir sadalītas - ar durvīm vai tā ir viena telpa bez starpsienām. Šāda veida numuri parasti maksā par aptuveni 30 procentiem vairāk nekā standarta numurs ar divām papildu gultām.

"Junior Suite" - istabas platība, salīdzinot ar standarta istabu, ir lielāka, tā ir sadalīta divās zonās: guļamistaba un viesistaba, kuras dažreiz atdala dekoratīvs aizkars, bet dažreiz tikai grīdas līmenis. Mēbeles šeit ir labākas nekā standarta numurā. Visbiežāk tie ir pieczvaigžņu viesnīcās, retāk četrzvaigžņu viesnīcās un maksā par aptuveni 30 procentiem vairāk nekā standarta numuri.

"Suite" - tas ir augstākas klases numurs, ar plašu istabu, labi aprīkots, parasti tajā ir modernas mēbeles un numura novietojums viesnīcā ir labāks nekā citiem numuriem (atrodas augstākā stāvā, labāks skats no numura utml.)no numura paveras skaistāks . Šāda istaba maksās aptuveni par 50 procentiem vairāk nekā standarta numurs.

"Villa"- ir savrupmāja, kurā ir 3-6 istabas, viens vai divi stāvi, ar lielu dzīvojamo istabu, labiekārtotām guļamistabām un vairākām vannas istabām. Var būt atsevišķs baseins, dažreiz vairākas villas koplieto vienu baseinu. Labās pieczvaigžņu viesnīcās villu viesiem ir atsevišķs VIP serviss un pakalpojumi. Šāda villa var maksāt trīs reizes vairāk kā standarta numurs (atkarībā no cilvēku skaita, kas dzīvo vienā villā).

"Dzīvoklis" ir parasta dzīvokļa tipa izmitināšana, kurā var būt no vienas līdz trim guļamistabām, atsevišķa viesistaba apvienota ar virtuvīti un vannas istaba. Vienā guļamistabā parasti var izmitināt 2 cilvēkus. Virtuves interjers, tehniskie parametri un aprīkojums ir atkarīgs no viesnīcas veida.

"Studija" ir standarta tipa numurs, kas sadalīta divās zonās: guļamistaba un viesistaba, kas apvienota ar virtuvīti. Atkarībā no viesnīcas virtuvē var būt trauki un galda piederumi.

Ēdināšanas veidi


Viesnīcās ir pieejami šādi ēdināšanas veidi:

"Brokastis" – iekļautas bezmaksas brokastis un tēja/kafija, ūdens brokastu laikā.

"Brokastis un vakariņas" (puspansija) – iekļautas brokastis un vakariņas, bezmaksas dzērieni: kafija, tēja (vai citi viesnīcas administrācijas piedāvātie atspirdzinošie dzērieni) brokastu laikā. Vakariņu laikā visi dzērieni - par papildus samaksu.

"Brokastis un vakariņas Plus" – iekļautas brokastis un vakariņas. Viesnīca pēc saviem ieskatiem var sniegt papildu pakalpojumus vai atlaides. Visbiežāk brokastu un vakariņu laikā vietējās ražošanas alkoholiskie un atspirdzinošie dzērieni ir bez maksas.

"Pilna pansija" (FB)- iekļautas 3 ēdienreizes dienā: brokastis un bezmaksas kafija, tēja (vai citi viesnīcas administrācijas piedāvātie atspirdzinošie dzērieni), pusdienas un vakariņas. Pusdienu un vakariņu laikā visi dzērieni ir par papildus samaksu (visbiežāk tie ir alus, vīns, ūdens).

"Viss iekļauts (soft)" (All inclusive soft)– iekļautas brokastis, pusdienas, vakariņas un tikai daži bezalkoholiskie un vietējie alkoholiskie dzērieni (noteiktos laikos un saskaņā ar viesnīcas administrācijas izvēli).

"Viss iekļauts" (All inclusive) – iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas, vietējās ražošanas alkoholiskie un atspirdzinošie dzērieni (noteiktos laikos). Viesnīcas administrācija pēc saviem ieskatiem nosaka, kuros viesnīcas bāros var pasūtīt alkoholiskos dzērienus. Dažās viesnīcās par papildu samaksu var tikt nodrošināta kafija, saldējums, svaigas sulas, importa alkoholiskie dzērieni.

Piezīmes:

Katra viesnīca, kas piedāvā “All Inclusive” pakalpojumus, patstāvīgi izlemj, kuri pakalpojumi ir iekļauti šajā kategorijā. Lai iegūtu precīzu viesnīcas sniegtās All Inclusive paketes aprakstu, lūdzu, sazinieties ar viesnīcas administrāciju.

Saskaņā ar “All Inclusive” programmu visi dzērieni tiek nodrošināti tikai tādos daudzumos, kas paredzēti vienreizējai lietošanai (glāzēs). Ja tūrists vēlas paņemt līdzi pudeli vīna vai ko citu, par to ir jāpiemaksā.

Parasti brokastis, pusdienas un vakariņas tiek piedāvātas “zviedru galda” veidā, citādi to sauc arī par bufeti. Dažās viesnīcās pusdienas un vakariņas jāpasūta no piedāvātās ēdienkartes (“A-la-carte”).

Bufete (“zviedru galds”)- ir ēdiena (diezgan bieži arī dzērienu) pasniegšanas veids, kad viesi paši paņem ēdienu, ielej aukstos un karstos dzērienus. Parasti galds tiek novietots pie sienas vai telpas centrā, lai tajā pašā laikā varētu pieiet vairāk cilvēku. Bufetes etiķete ļauj neievērot ēdiena patērēšanas daudzumu, bet ir ieteicams ņemt tik ēdiena, cik var apēst. Atkarībā no atpūtnieku skaita viesnīcā (visbiežāk sezonas sākumā un beigās) bufeti var aizstāt ar citu pasniegšanas veidu, piemēram, ēdienu var piedāvāt porcijās.

"À la carte" - ēdienu izvēle restorānā saskaņā ar piedāvāto ēdienkarti. Visbiežāk viesnīcās, kurās ir à la carte restorāns, vieta vakariņām jārezervē iepriekš (vismaz vienu dienu iepriekš). Periodu, kurā vieta jārezervē, nosaka viesnīcas administrācija. Saskaņā ar viesnīcas vadības noteiktajiem noteikumiem cenā var tikt iekļautas maltītes à la carte restorānā (piemēram, vienas vakariņas uzturēšanās laikā).

Ēdināšanas un ēdienkartes nodrošināšanas kārtību nosaka viesnīcas administrācija. Ja izbraucat no viesnīcas agri no rīta vai atgriežaties vēlu vakarā, lūdzam tieši sazināties ar viesnīcas administrāciju par ēdiena gatavošanu agrām brokastīm vai vēlajām vakariņām (atsevišķos gadījumos – par papildus samaksu). To sagatavošanas secība tiek noteikta pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem.

Izmitināšanas kārtība un nosacījumi viesnīcā


Ierašanās dienā tūristi tiek izmitināti rezervētā tipa istabās (pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem).

Tūristi tiek izmitināti augstākas kategorijas numuriņos (ar skatu uz jūru, suite u.c.), ja viņi ir samaksājuši vai plāno maksāt papildu maksu, pretējā gadījumā - tikai pēc iespējas.

Jāpiebilst, ka pēc tūrista pieprasījuma, kā arī pasūtot vietu trešajai vai ceturtajai personai standarta divvietīgā numurā, pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem, tiek ievietota papildu gulta nakšņošanai (piem. , saliekamā gulta, dīvāns u.c.), kurā miega komforta līmenis var būt zemāks nekā parastā standarta gultā, jo tā var būt šaurāka un/vai īsāka par parasto standarta gultu.

Reģistrēšanās brīdī viesnīca var pieprasīt maksāt kūrorta nodokli, kura apmēru nosaka attiecīgā kūrorta kompetentās pašvaldības iestādes.

Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība


Ja Jums ir pretenzijas pret sniegtajiem pakalpojumiem ceļojuma laikā, Jūsu pienākums ir vērsties pie Tūrisma operatora pārstāvja uz vietas un nekavējoties informēt viņu par neatbilstību. Parasti, neatbilstību ir vieglāk novērst uz vietas, kā arī mūsu pārstāvis ātrāk var palīdzēt atrisināt problēmas ar izmitināšanu un citiem pakalpojumiem, kurus saņemat galamērķī. Ja nepilnības pakalpojumu sniegšanā neizdodas novērst uz vietas, pretenzijas Itaka Tūrisma operatoram var iesniegt rakstiski, 15 darba dienu laikā pēc ceļojuma beigām. Kopā ar sūdzību jāiesniedz arī ceļojuma dokumentu un tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma kopijas. Iesniedzot pretenziju, lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, konstatēto pakalpojuma neatbilstību noslēgtā tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumiem. Pretenziju var iesniegt nosūtot to pa pastu uz Krišjāņa Barona ielu 68-7, Rīgā, LV-1001, elektroniski uz info@itaka.lv vai iesniedzot savam Tūrisma aģentam.

Ja tūristu neapmierina ITAKA Tūrisma operatora atbilde, viņam ir tiesības vērsties patērētāju strīdu izšķiršanas iestādē par to pašu strīda priekšmetu. Strīdi par līguma neatbilstošu izpildi vai nepildīšanu tiek izskatīti Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tālr. Nr. +371 65452554, pasts@ptac.gov.lv

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter